Share 分享
Normal Font Size Middle Font Size Large Font Size
Facebook
RSS
主頁 > > 活動重溫
活動重溫
康和校園成立至今,一直致力為全港中/小學提供講座分享及專業工作坊,讓學生及教務人員能學習如何以理性的方法及調解技巧處理衝突,協助學校建立和諧校園。


(攝於17/3/2017 康和校園講座分享)

2015-2017年度
 日期                                                                                       學校                                                                                                               人次及對象                                                       
3/11/2017                       沙田循道衛理小學                                    123(P.5-P.6)                        性教育
9/10/2017                       沙田循道衛理小學                                    332(P.4-P.5)                        和諧校園
26/9/2017                      沙田循道衛理小學                                    415(P.1-P.3)                        和諧校園
22/9/2017                      聖公會聖彼得小學                                    128(P.2)                               校園欺凌 + 性教育
4/7/2017                        聖公會聖米迦勒小學                                 200(P.5-P.6)                         三合會文化     
28/6/2017                      樂善堂楊仲明學校                                                                                 教務人員專業
                                                                                                                                                    調解工作坊
30/6/2017                      聖若瑟書院                                                   360(P.1-P.2)                           朋輩影響
17/3/2017                      聖公會呂明才中學                                      700                                      校園欺凌及同學
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
之間衝突 
8/3/2017                        東華三院姚達之小學                                  234(P.4-P.6)                         品德教育及預防
                                                                                                                                                     違法行為
1/3/2017                        黃士心小學                                                150(P.4-P.6)                          品德教育、預防
                                                                                                                                                     
違法行為​
24/2/2017                      順德聯誼梁潔華小學                                  240(P.5-P.6)                         品德教育、預防
                                                                                                                                                     
違法行為
15/2/2017                      保良局錦泰小學                                         164(P.2)                                朋輩影響

17/1/2017                       東華三院李賜豪小學                                   160(P.4-P.6)                           品德教育+預防
                                                                                                                                                         違法行為

3/1/2017                         香港鄧鏡波書院                                           30(F.2)                                   校園欺凌
7/12/2016                       嶺南衡怡記念中學                                       120(F.2)                                  朋輩影響
29/11/2016                      薄扶林職業訓練局                                       40(酒店系+廚藝系)                
校園欺凌+偷竊
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        行為

28/10/2016                     培英中學                                                      120(F.1-F.3)                           校園欺凌
26/4/2016                       
聖公會基恩小學                                                                                               180 (P.3-P.4)                         校園欺凌
9/3/2016                         保良局錦泰小學                                                                                                158 (P.2)                               朋輩影響
26/2/2016                       東華三院周演森小學                                                                                 32                                         教職員訓練
11/12/2015                     明愛莊月明中學                                                                                                 55                                         教職員訓練
27/11/2015                     李陞大坑學校                                                                                                       160 (P.4-P.6)                          校園欺凌+衝突
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
+情緒
9/10/2015                       李陞大坑學校                                                                                                        45 (P.4-P.6)                            學生領袖生
7/10/2015                       保良局錦泰小學                                                                                               158 (P.1)                                 偷竊行為
18/5/2015                       保良局錦泰小學
13/2/2015                       培英中學
12/2/2015                       道教青松小學(湖景邨) 


*可點擊學校名稱(及或日期)觀看當天的照片