Normal Font Size Middle Font Size Large Font Size
Facebook
導覽列
主頁 > 一般須知 > 暴風雨及颱風須知
暴風雨及颱風須知

為保障會員安全,如遇有暴雨及風暴信號懸掛時,中心服務將有以下安排:

天氣情況 中心開放 飯堂服務 中心內活動 戶外活動
黃色暴雨或1號風球
紅色暴雨或3號風球 9時起懸掛–午餐取消
活動前2小時仍然懸掛
2時起懸掛–晚餐取消
黑色暴雨或8號風球
或極端天氣
活動前2小時仍然懸掛
黑色暴雨 紅色暴雨
8號風球 3號風球

活動前2小時仍然懸掛
紅色暴雨 黃色暴雨
3號風球 轉 1號風球
9時起除下–午餐照常
2時起除下–晚餐照常