Normal Font Size Middle Font Size Large Font Size
Facebook
RSS
主頁 > > 休假通告
休假通告
4/4/2020 星期六 清明節
13/4/2020 星期一 復活節翌日
30/4/2020 星期四 佛誕
1/5/2020 星期五 勞動節
25/6/2020 星期四 端午節
1/7/2020 星期三 香港特別行政區成立紀念日
1/10/2020 星期四 國慶日
2/10/2020 星期五 中秋節翌日
26/10/2020 星期一 重陽節翌日
25/12-26/12/2020 星期五至六 聖誕節及聖誕節翌日